Poto: shutterstock

למה CTR גבוה מדי יזיק לקמפיין שלכם?

פעם בכמה זמן מישהו בצוות התוכן שלנו, של מחלקת ה-Smart Media, זורק איזה משפט לאוויר שנשמע מופרך או לא רציני בהתחלה אבל בסוף הופך למחקר רציני לגמרי. הפעם יצא שנדרשנו לשאול שאלה שלמנהלי קמפיין תוכן עלולה להישמע בלתי הגיונית ועוד יותר לא הגיוני להקדיש לה זמן מחקר ועבודה. בישיבה השבועית האחרונה דיברנו על CTR של קמפיין תוכן והאם יכול להיות שהרע הוא הטוב ולהיפך. ככה יצא שהחלטנו לבחון האם לפי ה-CTR של קמפיין אנחנו יכולים לקבל אינדיקציה על אחוז ההמרה שלו ועל המחיר להמרה? כלומר, האם יש קורלציה בין אחוזי הקלקה וכניסות לכתבות לבין המרות? ...