blog photo

מדידת רכישות Offline בפייסבוק Audience

חדש: עדכון לרכיב קהלים מותאמים אישית בפייסבוק, יאפשר לקמעונאים למדוד אפקטיביות הפרסום ברשת החברתית.

חברת פייסבוק הודיעה לאחרונה על עדכון לרכיב הקהלים המותאמים (Custom Audiences), שיאפשר לקמעונאים למדוד השפעה ויעילות של פרסום על רכישות שמבוצעות אופליין – מחוץ לרשת. עד כה הייתה אפשרות זו זמינה רק לקמעונאים שעבדו עם מערכות צד ג’ שתומכות בניתוח נתוני פרסום ומכירות בפייסבוק (Facebook Measurement Partners).

בפייסבוק מעוניינים להציג לקמעונאים המפרסמים ברשת יותר תהליכי מכירה שקודמו בפייסבוק ונסגרו במכירה. זאת, בלי לחשוף את פרטי הרכישות של משתמשים ספציפיים לעיניי המפרסם.

בשביל לראות את הדוחות, על המפרסם להעלות לפייסבוק פרטי רכישות ורוכשים לרבות כתובות דואר אלקטרוני, מספרי טלפון, כתובות ונתוני רכישה מוצפנים. פייסבוק תבצע התאמה בין הנתונים שהועלו לנתוני המשתמשים בבסיסי הנתונים שלה. התוצאה היא השוואת התנהגות הקניה של קונים שנחשפו לפרסום ברשת, אל מול אלה שלא.

כאמור, בהטמעת יכולת זו, פייסבוק מנסה להציג למפרסמים את היתרון שבפרסום ברשת החברתית. עם זאת, הדוחות הללו לא נותנים הרבה מידע מעבר לכך: לא ניתן, למשל, לפלג את גילאי המשתמשים שנחשפו וההשפעת הפרסום עליהם, ספציפית.

חיסרון נוסף של החידוש, הוא הצורך בבסיס נתונים של פרטי הקונים השונים על כתובתם האלקטרונית, מספר הטלפון ועוד. בעוד מידע כזה זמין לחנויות אונליין וקמעונאים בעלי מועדוני לקוחות, עבור עסקים קטנים שאינם מחזיקים בבסיס נתונים – הפיצ’ר הזה חסר ערך לחלוטין.

מאידך, עבור קמעונאי אונליין, מדובר בכלי מדידה שימושי שיכול לאפשר להם ליעל את ההשקעה שלהם בפרסום בפייסבוק, על-ידי קידום הפרסומות היעילות יותר, שמשפיעות גם על התנהגות קנייה שהייתה עד כה נסתרת מעינם.