blog_post_img

איך לעזאזל אני מגיע לקהל שלי?

אחת הבעיות הנפוצות שמפרסמים נתקלים בהן היא איך מגיעים לכלל קהל היעד. על פניו פייסבוק מאפשר להגיע לכל הלקוחות הפוטנציאליים (שהגדרנו) במידה והקמפיין רץ בתקציב גבוה מספיק, האמנם? בפוסט זה אדגים מדוע ההנחה הזאת שגויה ואיך בכל זאת פייסבוק מאפשרים למפרסמים להגיע לכל קהל היעד שלהם. ...